Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Amaanahgifts en treden in werking met ingang van 9 juli 2020.

Artikel 1: Verplichtingen van consument

  1. Gepersonaliseerde orders kunnen niet worden geretourneerd, aangezien ze worden gemaakt volgens de wensen van de klant. Voor verzending geeft de klant zijn goedkeuring. Bij eventuele ontevredenheid bij ontvangst kan men een nieuwe bestelling plaatsen. De medewerkers passen niets aan naar hun eigen smaak; ze volgen strikt de ontwerprichtlijnen die door de klant zijn opgegeven.
  2. Gedurende de bedenktijd gaat consument voorzichtig om met het product en de verpakking. Daarbij pakt de consument het product uitsluitend uit dan wel gebruikt hij het slechts in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Dit betekent dus dat de consument het product alleen mag aanraken en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel wordt toegestaan.

Artikel 2: Levering

  1. Bezorgadres is het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar maakt.
  2. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, mits een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  3. Zodra bestellingen door ondernemer aan bezorgservice zijn overgedragen is ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging.